Bio op SPNA Ebelsheerd seizoen 2021/2022

Interview met bedrijfsleider Arjan Hofstee

Op Ebelsheerd is sinds 2017 28 hectare grond omgeschakeld naar biologische landbouw. Hierop worden verschillende gewassen geteeld. De bedrijfsleider, Arjan Hofstee, hanteert een vast bouwplan waarmee wordt gerouleerd over de percelen. De 28 hectare is verdeeld over 7 percelen van elk 4 hectare. 1 perceel ligt in strokenteelt, hierop worden wel weer dezelfde gewassen geteeld als op de andere kavels met 2 gewassen extra. De rotatie op Ebelsheerd  ziet er als volgt uit: Gras/klaver > sperziebonen > wintertarwe > pompoen > doperwten > zomertarwe. Dus 6 gewassen in de rotatie over 6 percelen. Het strokenteelt perceel heeft zijn eigen rotatie: dezelfde gewassen incl. bio uien en haver. 

Arjan geeft aan dat er in het voorjaar onduidelijkheden waren over de teelt van conserven. De contracten waarmee de afnemers kwamen vielen namelijk tegen in vergelijking met de prijzen van  granen die door de onrustige markt stegen. Er is toen besloten niet direct conserven te blijven telen. Uit eindelijk werden de contracten nog iets bijgesteld en is, ook om het bouwplan compleet te houden, gekozen om toch conserven te telen. Wel zijn de pompoenen (behalve in de strokenteelt)  verruilt voor zomergerst omdat de prijs afgelopen jaar erg slecht was en de prognose niet veel beter was. Voor komend seizoen staat de pompoen wel gewoon weer in de rotatie. 

Verslag van een droog seizoen
Arjan zegt over het teeltseizoen het volgende : “Het seizoen laat zich weer kenmerken als droog. Ook op de zware klei ontkom je dan niet aan beregenen. De droogte begon op tijd, dit betekende dat we de zomergerst en erwten hebben beregend om ze te laten opkomen. Vaak is het zo wanneer het eenmaal staat het gewas zich op de klei wel redt, maar om na de bewerkingen in het voorjaar de aansluiting weer te krijgen ben je wel wat vocht nodig. 

Door de droogte in het voorjaar hadden we ook een aantal problemen met de onkruidbestrijding. De grond was namelijk keihard opgedroogd. Dit had in de gewassen zomertarwe, zomergerst, ui en erwten het nadeel dat we deze niet direct konden schoffelen/eggen. Bij het schoffelen in de tarwe brak de grond in een grote plaat omhoog, dit trok de rijen gerst/tarwe los. We hebben hier eerst een aantal keren gerold om uiteindelijk wat te kunnen eggen en schoffelen. Ook bij uien op strokenteelt was dit het geval, dat heeft hierdoor aardig meer handarbeid gekost om ze uiteindelijk schoon te krijgen. 

Verder waren er dit seizoen weinig bijzonderheden. Qua handarbeid lage kosten gehad, ook aan de andere gewassen. Erwten zijn puur mechanisch schoon gehouden en gaven een goede opbrengst van 7,5 ton per hectare. Ook de wintertarwe is mechanisch schoon gebleven en gaf een opbrengst van ruim 10 ton per hectare. Dit is echt uitzonderlijk goed. Het bleek echt wel een granen jaar te zijn, ook op de gangbare kant van het bedrijf hebben we hoge opbrengsten van de wintertarwe. De zomergerst deed het iets minder met 5700 kg/ha. Dat kwam ook door de trage start dit voorjaar met de droogte. De zomertarwe deed het beter met een kleine 7 ton, zijn we ook tevreden mee. 

Sperziebonen gaven 10,5 ton opbrengst in de klasse extra fijn, hier hadden we wel iets meer van verwacht. De stand van het gewas was erg goed, alleen in de banen van strokenteelt was deze minder. Dit beeld is voor meer gewassen namelijk zo. Waarom kan ik nog niet echt zeggen, maar strokenteelt haalt op Ebelsheerd de gemiddelde opbrengst per gewas naar beneden. Misschien dat bemesting hier iets mee te maken heeft. In strokenteelt werken we namelijk met korrels, deze zijn per baan namelijk makkelijk in dosering naar behoefte van de plant aan te passen. Op de normale percelen werken we meer met dierlijke mest. 

De uien in strokenteelt deden het dit jaar minder goed. Met een opbrengst van 25 ton/ha was dit onder de maat. Deze hadden ook vaker beregend moeten worden. De keuze om dit niet te doen was omdat je voor een kleine oppervlakte het hele perceel zou moeten beregenen. Dit omdat we hier met een kanon beregenen en niet met een boom, dan zou je de uien apart kunnen beregenen.  

Na de oogst zijn er over de kavels weer groenbemesters gezaaid en deze staan er nu ook echt al fors op. Dit geeft een mooie bedekking en daarmee weer een mooie onkruidbestrijding voor komend seizoen”.

Arjan kijkt al met al terug op een goed jaar. Juist dat elk jaar weer anders is ziet hij als een uitdaging.