Activiteiten

Vanuit het programma Biologische Landbouw Groningen organiseren we verschillende activiteiten om boeren die de overstap willen maken, op weg te helpen.

Studiegroepen

Overstappen naar biologische landbouw is voor ondernemers een hele stap. Je bedrijfsvoering verandert, vaak moet je investeren in machines of gebouwen en je komt in een andere markt terecht. De ervaring leert dat deelname in studiegroepverband, met mensen die voor dezelfde uitdaging staan, het beste werkt. Het is ook een goede manier om een nieuw netwerk op te bouwen.

Zowel voor akkerbouw als veehouderij organiseren wij studiegroepen. Het programma wordt samen met de deelnemers ingevuld. Vaak worden de bijeenkomsten gehouden bij een van de collega’s, om ook zo ook de kans te krijgen even te buurten. Naast studieclubs organiseren we machinedemonstraties en gewasdemonstraties. Een mooie manier om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen.

Convenant met marktpartners

De provincie Groningen heeft het initiatief genomen om tot een convenant met marktpartners Bio te komen. Dit omdat een goede aansluiting op de markt een belangrijke succesfactor is. Er zijn veel kansen voor alle schakels in de keten om in te spelen op de groeiende vraag naar biologische producten.

Om tot een evenwichtige en duurzame groei te komen is het cruciaal dat ketenpartijen samenwerken en kennis en marktinformatie delen. Goede evenwichtige bouwplannen, gekoppeld aan goede afzetmogelijkheden, zijn de basis voor een ook in de toekomst gezonde sector. Deelname is niet vrijblijvend: deelnemende partijen krijgen iets maar er wordt ook iets van ze gevraagd, namelijk: transparante communicatie.

Wat is biologische landbouw?

Tot slot zijn er de proefboerderijen van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA): Ebelsheerd in Nieuw-Beerta en Kollumerwaard in Munnekezijl. Beide boerdijen telen biologisch en zijn belangrijke kennispartners. Hier kunnen proeven en experimenten uitgevoerd worden. Op Ebelsheerd vindt bijvoorbeeld een proef plaats met strokenteelt en op Kollumerwaard wordt geëxperimenteerd met het telen van eigen stikstof.

Bezoek de website van SPNA

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met adviseur biologische landbouw Marian de Haan

Telefoon: 06 - 50040663
E-mail:  biologischelandbouw@provinciegroningen.nl