Demo Weed Whacker smaakt naar meer

Tijdens de open dag op de Kollumerwaard 30 juni 2022 is er een demo gehouden met een prototype van de door Odd.Bot ontwikkelde Weed Whacker. Deze robot kan onkruid herkennen en verwijderen.  Met een team van technische ingenieurs wordt hard gewerkt om deze robot verder te optimaliseren.  Doel is om een zelfstandig werkend apparaat in de markt te zetten die bioboeren ondersteund bij het handwieden. Voor akkerbouwers zal dit uiteindelijk leiden tot sterk verlaagde productiekosten en een verhoogde opbrengst.

Als voordelen van deze robot worden genoemd:

•    Kan dag en nacht werken;
•    Bespaart in een gemiddeld jaar tenminste 20% kosten ten opzichte van handmatige arbeid;
•    Kan kort na het zaaien aan het werk worden gezet;
•    Gebruikt geen chemicaliën;
•    Vermindert bodemcompactie;
•    Verbetert de waterkwaliteit en stelt daarmee de drinkwatervoorziening veilig; 
•    Kan meerdere keren worden ingezet tijdens een enkele gewascyclus waardoor de opbrengst aanzienlijk wordt verhoogd. 


Conclusie demo

Tijdens de demo bleek het apparaat zeer effectief te zijn, de snelheid van werken is nog een punt van verbetering. Voor meer informatie zie het filmpje Odd.Bot - Robotics for a sustainable future 


Agrarische robots

De verwachting is dat de vraag naar agrarische robots alleen al tot 2024 met 24,1% zal toenemen en dat de mondiale markt van de agrarische robots  in 2025 naar verwachting 75 miljard dollar zal overschrijden. Meer weten? Bekijk dan Strijd om agrarische robots barst los - ABN AMRO