Arjan Hofstee

Arjan Hofstee is bedrijfsleider op Ebelsheerd in het Oldambt. Hij begon in 2017 met de overstap naar biologische landbouw. Ebelsheerd is een akkerbouwbedrijf én proefboerderij. Hij verbouwt onder anderen zomer- en wintertarwe. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe rassen.

Vernieuwend

"Ik wil vernieuwend zijn", vertelt de jonge boer. "En de markt voor biologische landbouw is in opkomst. Deze overstap is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie voor de aanschaf van de nieuwe landbouwmachines." Want een biologische landbouwer bestrijdt onkruid niet met bestrijdingsmiddelen, maar met een wiedeg en een schoffelmachine.

Arjen Hofstee

"Financieel kan het biologische deel van het bedrijf zeker uit. Ik verbouw biologische pompoenen, sperziebonen en erwten. De opbrengst daarvan is groot. Wat meezat het afgelopen jaar was dat er weinig onkruid was, waardoor ik weinig arbeid heb hoeven inhuren. Alleen tarwe kan biologisch nu nog niet uit."

Representatief

Van het bedrijf is 85 hectare gangbare landbouw en 25 hectare biologische landbouw. Omdat het een proefboerderij is, moet het representatief zijn voor het gebied. En daar is niet-biologisch nu nog gangbaar. "Maar er kijkt een groep van vijftien boeren uit de omgeving met m'n bedrijf mee, verenigd in een klankbordgroep die vier keer per jaar bij elkaar komt", aldus Hofstee.