Annelien Kapper

Annelien Kapper is akkerbouwer. Ze zit in een maatschap met als bedoeling het akkerbouwbedrijf van haar ouders in Westeremden voort te zetten. Afgelopen jaar woonde ze de informatieavond van de provincie Groningen bij voor akkerbouwers en veehouders die geïnteresseerd zijn in de omschakeling naar biologische landbouw. Haar interesse in biologische landbouw was er al, maar werd hierna verder versterkt.

Beweegredenen

Annelien werkt als projectleider bij Landschapsbeheer Groningen en waardeert deze provincie om haar landschappen en karakteristieke dorpen. “Ik heb twijfels over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gangbare landbouw.”

Dat is voor Annelien een reden om de huidige bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Een andere motivatie is de kwaliteit van de (verdichte) bodem. "De hele bodembiodiversiteit, waaronder de organische stof, maar ook de binding van nutriënten en mineralen, het bodemleven, is denk ik van groot belang voor een gezond blijvende bodem.”

"Het produceren van bulk voor de laagste prijs op de wereldmarkt zonder toegevoegde waarde, stuit me soms tegen de borst. Bovendien kan ik door het leveren van toegevoegde waarde mijn bedrijf beter laten renderen. Door het leveren van toegevoegde waarde kan ik mijn bedrijf beter laten renderen.”

— Annelien Kapper (akkerbouwer in Westeremden)

Praktische informatie in cursus

Ook nam Annelien deel aan de omschakelcursus van de provincie Groningen. “Deze cursus gaf veel praktische informatie over biologische landbouw. Daarnaast waren er veel veldbezoeken en werden ervaringen gedeeld van biologische akkerbouwers in de regio. Hierdoor ontstond een realistisch beeld van deze sector en de mogelijkheden hiervoor in Groningen.”

Meer over de omschakelcursus